Missie & Visie

MISSIE

Praktijk DEEN. is een modern paramedisch centrum voor Fysiotherapie, Manuele therapie en Revalidatie. De diensten van de praktijk vallen volledig binnen de reguliere gezondheidszorg. Praktijk DEEN. is toegankelijk voor iedereen met klachten aan het bewegingsapparaat en richt zich op de regio Zuid Kennemerland met Heemstede als centrum. De praktijk wil een belangrijke rol spelen in het gezond worden en gezond blijven van mensen.

VISIE

Praktijk DEEN. moet hèt paramedisch centrum zijn waar men als eerste aan denkt als men fysiotherapie, manuele therapie of revalidatie nodig heeft. De praktijk wil een innoverende, toonaangevende marktpartij zijn. Dit betekent dat er veel aandacht is voor nieuwe vormen van behandeling en revalidatie, dat de praktijk hiermee voorop loopt ten opzichte van andere praktijken en ook zijn verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling hiervan . De gezondheidszorg wordt vanuit overheidswege steeds meer als markt gezien. Voor Praktijk DEEN. houdt dit in dat de praktijk zich meer richt op de vraag vanuit de markt en dat de praktijk de patiënt meer als klant ziet en deze dus ook actief benadert. De visie op gezondheid vertaalt Praktijk DEEN. naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en gezond blijven centraal staan.

Evidence Based Practice is de basis van ons handelen. Dit betekent dat de praktijk streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het handelen. Diverse therapeuten worden of zijn hier nu speciaal voor opgeleid. De praktijk wil een verzameling van professionals zijn waarbij de ontwikkeling van de therapeuten hoog in het vaandel staat. Intercollegiaal overleg, toetsing en scholing staan hier garant voor.Tevens wil Praktijk DEEN. een prettige  omgeving bieden voor zijn medewerkers waardoor een goede onderlinge verstandhouding en respect voor elkaars professionaliteit leiden tot een sfeer binnen de praktijk waar behalve de klant, ook de medewerker zich prettig voelt.

De praktijk streeft naar ketenzorg. Dit houdt in dat de praktijk zijn positie ziet in een keten van behandelaars en/of instellingen. In zijn streven om dichter bij de patiënt te staan ziet Praktijk DEEN. de directe toegankelijkheid als een belangrijke stap. De praktijk moet zeer laagdrempelig  en goed bereikbaar zijn. In zijn streven om innovatief en toonaangevend te zijn zoekt Praktijk DEEN. naar samenwerking met gelijkgestemde praktijken. De praktijk wil hiermee een netwerk vormen om zo gezamenlijk aan kwaliteit te werken.

foto praktijk deen

Parkinson en Corona

Bij Praktijk DEEN worden veel personen behandeld met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een chronische neurologische aandoening die kan zorgen voor ernstig invaliderende motorische en niet-motorische symptomen zoals: tremor …

De schouder

Vandaag deel 6 van deze blog door Erik Kieft In dit deel geeft Erik een “mini-college” door middel van een vlog …

Ontspanning

Volgend op de blog van vorige week over de balans tussen belasting en belastbaarheid gaan we het dit keer hebben over ontspanning.  …