Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie van 0 tot 18 jaar

Kinderen bewegen de hele dag door. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Meestal gebeurd dit vanzelf en zijn er geen problemen.

Maar bij sommige kinderen gaat dit langzamer of de ontwikkeling wijkt af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben soms meer tijd en begeleiding nodig om een nieuwe vaardigheid aan te leren. Ook kunnen kinderen beperkt worden door een chronische aandoening of een blessure oplopen tijdens het sporten.

Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling van een kinderfysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut heeft kennis over de motorische ontwikkeling, bewegend functioneren en groei van kinderen.

De kinderfysiotherapeut levert zorg, aangepast aan de interesses en vaardigheden van het kind. Daarom heeft een kinderfysiotherapeut verschillende materialen om mee te werken. Daarnaast werkt de kinderfysiotherapeut hulpvraaggericht, samen met het kind en de ouders/verzorgers om tot een passend behandelplan te komen.

Binnen Praktijk DEEN. is Janine van Zaanen - Vos verantwoordelijk voor het behandelen van kinderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de praktijk of mailen naar Janine@praktijkdeen.nl. Binnen ons team wordt nauw samengewerkt met andere specialisaties binnen de fysiotherapie om uw kind de beste behandeling te geven.

Tevens werken we samen met het Spaarne Gasthuis en participeren we op de Kinderorthopedie Poli in Hoofddorp en Haarlem.

Zuigelingen

Peuters & kleuters

Basisschool kind

Tieners

Sensorische integratie

Parkinson en Corona

Bij Praktijk DEEN worden veel personen behandeld met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een chronische neurologische aandoening die kan zorgen voor ernstig invaliderende motorische en niet-motorische symptomen zoals: tremor …

De schouder

Vandaag deel 6 van deze blog door Erik Kieft In dit deel geeft Erik een “mini-college” door middel van een vlog …

Ontspanning

Volgend op de blog van vorige week over de balans tussen belasting en belastbaarheid gaan we het dit keer hebben over ontspanning.  …