Neurorevalidatie

Op de been met Praktijk DEEN!

Neurologische revalidatie 

Wereldwijd krijgen steeds meer mensen te maken met neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen beslaan alle aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Voor sommige aandoeningen word je langere tijd opgenomen in het ziekenhuis en in een revalidatiecentrum. Bij thuiskomst leert de praktijk dat je nog tegen (lichamelijke) beperkingen aan loopt. Hierom kan verder revalideren bij Praktijk DEEN een uitkomst bieden. Op deze manier zal in samenspraak met jou een behandelplan op maat worden gemaakt om de beperkingen waar mogelijk tot een minimum te reduceren.  

Een neurologische aandoening kan ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt en zijn familie op het dagelijks functioneren. Vaak uiten deze klachten zich in motorische problemen zoals een verminderde balans, moeilijker kunnen lopen of een verminderde arm / hand functie. Ook kan er sprake zijn van vermoeidheid , verminderde inspanningstolerantie of verminderde kracht.  

De therapeuten van Praktijk DEEN hebben veel ervaring met het revalideren in de eerste lijn van deze aandoeningen. Tevens hebben we contacten met revalidatiecentra zoals het Rijnlands Revalidatie Centrum en Heliomare. Om uw behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen hebben we natuurlijk ook contacten met onder andere logopedisten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, neurologen, neurologie verpleegkundigen en psychologen. De kennis van deze therapeuten wordt continu up to date gehouden door middel van bij-scholingen en het bijwonen van congressen.  

Onder neurologische aandoeningen verstaan wij onder andere: 

  • Parkinson 
  • CVA (herseninfarct / hersenbloeding) 
  • Dwarslaesie 
  • Multiple Sclerose (MS) 
  • ALS 

Doelen van de neurorevalidatie kunnen onder andere zijn: 

  • Het (zo lang mogelijk) behouden van lichamelijke functies om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. 
  • Het herleren van bepaalde functies die verloren zijn gegaan voor zover dit mogelijk is binnen het betreffende neurologische beeld. 
  • Het aanleren van compensatie strategieën / middelen om zolang mogelijk onafhankelijk te blijven 

Onze aanspreekpunt voor de neurorevalidatie is Lucas Koester Lucas is in 2019 begonnen met de Master of Science Neurorevalidatie en Innovatie in Nijmegen. Door deze interdisciplinaire master is Lucas onder andere bekwaam om een multidisciplinair behandelplan op te stellen en de zorg rondom de neurorevalidatie te innoveren en te managen.

Omdat we op 2 locaties in Heemstede gevestigd zijn, zijn we altijd goed bereikbaar vanuit onder andere Haarlem, Aerdenhout, Bennebroek, Zandvoort en Hillegom.

Voor vragen en informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Parkinson en Corona

Bij Praktijk DEEN worden veel personen behandeld met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een chronische neurologische aandoening die kan zorgen voor ernstig invaliderende motorische en niet-motorische symptomen zoals: tremor …

De schouder

Vandaag deel 6 van deze blog door Erik Kieft In dit deel geeft Erik een “mini-college” door middel van een vlog …

Ontspanning

Volgend op de blog van vorige week over de balans tussen belasting en belastbaarheid gaan we het dit keer hebben over ontspanning.  …