Longrevalidatie

Bij longproblemen als COPD, longfibrose en astma ervaren patiënten vaak vermoeidheid, verminderde conditie en spierkracht. De meeste longaandoeningen zijn echter helaas niet te genezen. Training bij deze aandoeningen is om deze rede essentieel. Door middel van fysiotherapie kan er gewerkt worden aan het verbeteren van de spierkracht en het uithoudingsvermogen en aan het leren omgaan met (de gevolgen van) de ziekte.

Bij praktijk DEEN. is het mogelijk om fysiotherapeutische begeleiding te krijgen, zowel individueel als in een groep. Tijdens de behandeling wordt er door de gespecialiseerde fysiotherapeut gekeken naar de individuele hulpvraag en welke behandeling daarbij passend is. Gemiddeld duurt de training tussen de 3-6 maanden.

Mogelijke behandeldoelstellingen in de revalidatie kunnen zijn:

  • Vermindering van benauwdheidsklachten
  • Verbetering van conditie en spierkracht
  • Verbetering van deelname aan het sociale leven
  • Beter omgaan met blijvende beperkingen ten gevolgde van de longziekte
  • Leren luisteren naar signalen van het lichaam

De kosten van longrevalidatie worden meestal vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar en praktijk DEEN.

Omdat er vaak een traject in het ziekenhuis aan de revalidatie vooraf is gegaan vragen we een verwijzing van de specialist om te zorgen dat we zo alle benodigde informatie hebben.

hartlongvaat

Fysiotopics

FysioTopics neemt de zorgplannen van OrthoXpert over De fysiotherapeutische zorgplannen van OrthoXpert worden vanaf juni …

Inzichten over pijn

Afgelopen weekend heeft Raymond een cursus gevolgd over (chronische) pijn van expert op dit gebied Lorimer Moseley. De wetenschappelijke …

Nog meer bewijs voor het effect van fysiotherapie na kanker

Op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie is een nieuwsbericht gepubliceerd over fysiotherapie …